Formkrav

Huskeliste - Spørgsmål til Naalakkersuisut:

  • Spørgsmål til Naalakkersuisut kan fremsættes uden tidsfrist, såvel indenfor som udenfor samlinger af Inatsisartut.
  • Spørgsmål skal være korte, konkrete, bestemt affattede samt være ledsaget af en begrundelse.
  • Da besvarelse af spørgsmål lægger beslag på megen administration, skal man forinden fremsendelse af spørgsmål tjekke, om der tidligere er stillet samme eller lignende spørgsmål eller om spørgsmålet kan oplyses på anden vis, eksempelvis ved opslag i Finansloven eller på Naalakkersuisut.gl.
  • Husk at spørgsmål til Naalakkersuisut skal indgives til Bureaueet for Inatsisartut, som sørger for journalisering, fremsendelse til Naalakkersuisut, samt omdeling af kopi til medlemmer af Inatsisartut. Spørgsmålet skal fremsendes på papir eller vedlagt en e-mail. Spørgsmålet skal afleveres på både grønlandsk og dansk.
  • Benyt gerne udvalgssekretærernes bistand i forbindelse med udarbejdelse af spørgsmål til Naalakkersuisut.
  • Bureauet for Inatsisartut foretager en overordnet kontrol af formkrav inden afsendelse af spørgsmål til Naalakkersuisut. Spørgsmål som ikke efterlever formkravene vil ikke blive fremsendt.

Eksempel på indledningen til et spørgsmål til Naalakkersuisut:

25. januar 2018 1
 

I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:


Spørgsmål til Naalakkersuisut: 2

[Forslagstillerens spørgsmål]

Medlem af Inatsisartut [Forslagstillers navn], [Forslagstillers partitilhørsforhold] 3

Begrundelse: 4

[Forslagsstillerens redegørelse for baggrunden for spørgsmålets fremsættelse]

 

Noteforklaringer:

(1) Den dato, der angives, er datoen for spørgsmålets fremsendelse til Bureauet for Inatsisartut

 

(2) Spørgsmålets titel indledes med "Spørgsmål til Naalakkersuisut:" og skrives medfed.

 

(3) Forslagsstillerens titel, navn og partitilhørsforhold angives i parentes på linjen umiddelbart nedenfor spørgsmålets titel. Som partitilhørsforhold kan f.eks angives "Siumut", "Inuit Ataqatigiit", "Atassut", "Demokraterne", "Partii Inuit", "Partii Naleraq" eller "Løsgænger".

 

(4) Overskriften til det afsnit, der redegør for spørgsmålets begrundelse, skrives medfed.