Betænkning afgivet af Landstingets Finansudvalg

29.11.2003

betænkning

 

afgivet af landstingets finansudvalg vedrørende forslag til landstingsfinanslov for 2004 afgivet til lovforslagets 2. behandling