Familie- og Sundhedsudvalget gennemførte den 10.-13. december 2013 en vellykket orienteringsrejse i København

17.12.2013

Syv medlemmer af Familie- og Sundhedsudvalget var på en spændende, relevant og inspirerende orienteringsrejse til København i dagene 10.-13. december 2013.

 

Den 10. december 2013 var den første af udvalgets to dags besøg i Københavns Kommune, og dagen blev indledt ved Børnefamiliecenter, København, hvor udvalget blev orienteret om de kommunale opsporende og tidlige indsatser i dagsinstitutoner og skoler med henblik på at støtte svage og sårbare børn og unge.

 

Om eftermiddagen blev der sat fokus på reglerne om magtanvendelse på lukkede og delvist lukkede døgninstitutoner for unge, og udvalget var blandt andet på rundvisning på den lukkede døgninsitution, Sønderbro, og modtog oplæg om, hvilke særlige kendetegn og dilemmaer, der er for de sikrede døgninstitutioners arbejde med magtanvendelse, herunder forebyggelse af magtanvendelse.

 

Onsdag den 11. december blev indledt med et møde med Socialborgmester, Mikkel Warming på Københavns Rådhus, hvorefter udvalget modtog oplæg om kommunens forebyggende indsatser mod hash særligt målrettet unge samt tilbud om behandling mod hash- og alkoholmisbrug.

 

Om eftermiddagen besøgte udvalget Sundholm med henblik på en orientering om kommunens tilbud og indsatser for hjemløse. Problemstillingen med hjemløshed er desværre også et stort problem i Grønland, og udvalget fik meget relevant information om forebyggende indsatser mod hjemløshed og kommunens tilbud til brugerne af herberg på Sundholm, hvoraf mange har grønlandsk baggrund.

 

Torsdag den 12. december satte udvalget med møder hos Det nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og Det Sociale Udviklingscenter (SUS) særligt fokus på arbejdet omkring og projekter vedrørende socialt udsatte grønlændere i Danmark.

 

Fredag den 13. december 2013 blev indledt med et orienteringsbesøg ved Det grønlandske Hus i Løvstræde, hvor udvalget udover en orientering om husets almindelige virke særligt blev orienteret om det sociale arbejde på stedet og værge-systemet.

 

Programmet blev afsluttet med et orienteringsbesøg ved Det grønlandske Patienthjem og en hyggelig og uformel kaffemik og dialog med brugerne af patienthjemmet.  

 

Udvalget har under orienteringsrejsen modtaget yderst relevant og brugbar information og viden med henblik at kunne forbedre og styrke vores egne indsatser og tilbud på de mange berørte områder.

 

Deltagende i orienteringsrejsen var medlemmerne - Lars P. Mathæussen, Karl-Kristian Kruse, Anders Olsen, Anda Uldum og Juliane Henningsen samt suppleanter i udvalget, Ane Hansen og Saxtorph Didriksen.

 

For yderligere information og uddybning kan formanden for Familie- og Sundhedsudvalget Lars P. Mathæussen, kontaktes på mobil 24 17 88.