Fiskeriudvalget ønsker at samarbejde med medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug

21.11.2013

Medlemmet af Naalakkersuisut Karl Lyberth indrømmer, at kommunikationen med fiskeriudvalget burde være bedre, men har endnu ikke taget skridt til at styrke samarbejdet - tværtimod.

 

Det er kritisabelt, at udvalget skal være nødsaget til at indhente sin information gennem pressen, og at medlemmet for Naalakkersuisut ikke orienterer udvalget om planlagte ændringer og tiltag inden for fiskeriet.

 

Udvalget har tidligere påpeget dette i en pressemeddelelse d. 23. oktober 2013. Udvalget har ikke modtaget noget svar fra medlemmet af Naalakkersuisut, men har derimod gennem Sermitisiaq (nr. 46 d. 15. november 2013) erfaret, at Naalakkersuisoq har erkendt, at kommunikationen mellem ham og omverdenen kunne være bedre, og at Naalakkersuisoq ønsker at finde en holdbar løsning. Det er udvalget enigt i.

 

Udvalget ønsker at samarbejde med medlemmet af Naalakkersuisut, og finder det derfor også problematisk, at Naalakkersuisoq indkalder til møder med få timers varsel og uden at redegøre for de emner, som ønskes drøftet. Det er således vanskeligt at forestille sig, at samarbejdet kan styrkes gennem afholdelse af møder, hvor ingen af parterne har haft mulighed for at forberede sig. 

 

Udvalget skal derfor endnu en gang opfordre medlemmet af Naalakkersuisut til at fremme samarbejdet med udvalget, herunder til at orientere og inddrage udvalget i relevante spørgsmål inden for fiskeri, fangst og landbrugsområdet. 

 

 

Nikolaj Jeremiassen

Formand for Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget

 

 

For yderligere oplysninger kan udvalgets formand Nikolaj Jeremiassen kontaktes på mobil +299 53 32 63.