Folketingets Udenrigspolitiske Nævn på besøg

23.08.2004

Folketingets Udenrigspolitiske Nævn i Grønland


En delegation fra Folketingets Udenrigspolitiske Nævn har netop været på en kort studietur i Grønland d. 18.-20. august. Delegationen holdt i går torsdag d. 19. august et møde med Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg. De vigtigste punkter på dagsordenen var en drøftelse af Grønlands fremtidige kompetence i udenrigspolitiske anliggender samt spørgsmålet om en ny EU-traktats konsekvenser for Grønland.


Grønland har de seneste år i praksis udviklet både politik og aktivitet på det udenrigspolitiske område, som rækker ud over hjemmestyreloven. Medlemmerne af Udenrigspolitisk Nævn og Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg drøftede på mødet denne udvikling samt Grønlands fremtidige kompetence på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Diskussionerne tog primært udgangspunkt i den proces, der er igangsat med nedsættelsen af Fælleskommissionen for Selvstyre, samt i Statsminister Anders Fogh Rasmussen udtalelser om, at regeringen vil fremlægge et lovforslag, der slår Grønlands udenrigspolitiske kompetence fast. Det blev drøftet, hvilken betydning det vil have, hvis et eventuelt lovforslag fremsættes, mens Fælleskommissionen arbejder. Et af de centrale punkter i Kommissionens arbejde vil  netop være det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Begge parter fandt det vigtigt, at et lovforslag ikke indirekte begrænser Kommissionens arbejde på dette område. Udvalget fremhævede, at det er nødvendigt med en revurdering af hele hjemmestyreloven og ikke kun specifikke spørgsmål.
 
Det påtrængende spørgsmål om Danmarks og Grønlands relation til EU i forbindelse med den nye forfatningstraktat blev også behandlet på mødet. En fælles EU-udenrigspolitik vil få betydning for Grønland på en række områder. Regeringen har lovet at fremlægge en redegørelse om de fælles dansk-grønlandske sagsområder i forbindelse med traktaten. Nævn og udvalg vil drøfte den politiske betydning, når denne redegørelse foreligger. Den eksisterende fiskeriaftale samt muligheden for en fremtidig partnerskabsaftale blev ligeledes drøftet.


Under forhandlingerne mellem Grønland, Danmark og USA er Folketingets Udenrigspolitiske Nævn og Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg blevet orienteret samtidigt og på torsdagens møde blev aftalerne og deres betydning drøftet, herunder miljøspørgsmålet samt udviklingen af det amerikanske missilforsvar.


Nævn og udvalg har en stor fælles interesse i at holde hinanden informeret om forhold af fælles interesse, herunder EU-spørgsmålet og Fælleskommissionens arbejde. Det besluttedes at fortsætte samarbejdet og den gensidige orientering. Det blev besluttet at fortsætte mødet i december.


For yderligere information – kontakt udvalgets formand Per Rosing-Petersen på telefon: +299 55 24 75


Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg har følgende medlemmer:
Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen (Siumut), formand
Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge (Inuit Ataqatigiit), næstformand
Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt (Siumut)
Landstingsmedlem Ellen Christoffersen (Atassut)
Landstingsmedlem Per Berthelsen (Demokraterne)
Folketingsmedlem Kuupik Kleist, tilforordnet
Folketingsmedlem Lars Emil Johansen, tilforordnet


Med venlig hilsen,


Per Rosing-Petersen
Udvalgsformand
Den 20. august 2004, Nuuk