Formanden for Inatsisartut Kim Kielsen har den 1. december 2022 tildelt Nersornaat i guld til Svend Christensen og Nersornaat i guld til Regina Christensen

01.12.2022

Formanden for Inatsisartut Kim Kielsen har ved en højtidelig begivenhed i Hans Egedes hus den 1. december 2022, tildelt Nersornaat i guld til Svend Christensen og Nersornaat i guld til Regina Christensen.

Regina Christensen modtog Nersornaat i guld, som anerkendelse for hendes og sin families store engagement og virke indenfor fiskerierhvervet over mange år.

Formanden for Inatsisartut, fremhævede blandt andet i sin tale for Regina Christensen:
Denne hædersbevisning har formandskabet besluttet at tildele dig, for den indsats du har ydet i jeres vigtige familievirksomhed og som har givet arbejdsplads til mange mennesker gennem tiden.

At drive en stor virksomhed som en trawlervirksomhed kræver robust familie og dedikeret arbejde af ejerne.

Svend Christensen modtog Nersornaat i guld, som anerkendelse for sin store indsats for at drive et stort fiskerierhverv, som en trawlervirksomhed udgør.

Formanden for Inatsisartut fremhævede blandt andet i sin tale for Svend Christensen:

Formandskabet har således som en helt særlig begivenhed, besluttet at hædre dig for den familieejede virksomhed, som du og din hustru har drevet gennem mange år og hvor mange familiers indkomster, har været sikret ved arbejdet indenfor dit erhverv.

Formandskabet for Inatsisartut har således besluttet, at tildele dig Svend, Nersornaat i guld med begrundelse i, at du med jeres vigtige familievirksomhed over en generation, har bidraget med at skabe vækst, udvikling og værdi i samfundet samt arbejdspladser indenfor fiskeriet til mange mennesker.

At du i væsentlig grad har ydet en fortjenstfuld indsats, for det vigtige erhverv som fiskerierhvervet udgør for landet.

Fiskerierhvervet er et vigtigt indtjeningsgrundlag for landskassen og som bidrager til at sikre os alle niveauet af den velfærd vi alle værdsætter.

Det er også et erhverv, som løbende stiller store krav til omstillinger og som kræver solide virksomheder der kan sikre gode arbejdspladser.

På Formandskabets vegne

Kim Kielsen
Formand for Inatsisartut