Formanden for Inatsisartut Kim Kielsen har den 8. december 2022 tildelt Nersornaat i sølv til Kaaleeraq Heilmann i Qasigiannguit.

08.12.2022

Formanden for Inatsisartut Kim Kielsen har ved en højtidelig begivenhed på Hotel Diskobay i Qasigiannguit den 8. december 2022, tildelt Nersornaat i sølv til tidligere borgmester Kaaleeraq Heilmann.

 

Kaaleeraq Heilmann modtog Nersornaat i sølv, som anerkendelse for sin markante indsats både indenfor fiskeriet og i lokalpolitikken i Qasigiannguit som tidligere borgmester for byen.

 

Formanden for Inatsisartut, fremhævede blandt andet i sin tale for Kaaleeraq Heilmann:

 

Formandskabet for Inatsisartut tildeler dig Nersornaat i sølv med begrundelse i, at du har ydet en fortjenstfuld indsats dels indenfor fiskerierhvervet som selvstændig erhvervsfisker og dels i lokalområdets samfundsudvikling som borgmester.

 

Du har gennem dit lange erhvervsliv, været en meget driftig erhvervsmand med egen rejekutter og som du endda har formået at både fastholde og videreføre på trods af store omstruktureringer af det kystnære fiskeri. Ligesom du også har opnået at være medejer af en rejetrawler.

 

Det er store samfundsudviklinger der har krævet omstilling af dig som selvstændig erhvervsdrivende og hvor du formåede at fortsætte i fiskeriet ved at omstille din rejekutter til transport af fisk til en ny fiskefabrik i Qasigiannguit, da fabrikken blev ændret fra en rejefabrik til en hellefiskefabrik.

 

Du har også med din næstformandspost i KNAPK, haft indflydelse på udviklingen af fiskerierhvervet generelt. Ligesom du som formand for det der engang var det kystnære rejefiskeri, arbejdede hårdt for at forbedre indhandlingspriserne for rejerne. Det er ikke et arbejde man kommer sovende til.

 

På Formandskabets vegne


Kim Kielsen
Formand for Inatsisartut