Landsstyremedlemmerne Asii Chemnitz Narup og Doris Jakobsen fritaget fra hvervet som Landsstyremedlemmer

15.11.2006

Landsstyreformanden anmodede Landstinget om at fritage Landsstyremedlemmerne Asii Chemnitz Narup og Doris Jakobsen fra hvervet som Landsstyremedlem under behandlingen af dagens andet punkt 143, Ændring af Landsstyrets sammensætning, her i formiddag fra Landstingets talerstol.

 

Landsstyreformanden havde indstillet til Landstinget at vælge Agathe Fontain og Tommy Marø  som nye medlemmer af Landsstyret, og således blev Agathe Fontain og Tommy Marø valgt som medlemmer af Grønlands Landsstyre.

 

Landsstyret består herefter af Landsstyreformand Hans Enoksen og Landsstyremedlemmerne:

 

Josef Motzfeldt (Inuit Ataqatigiit)

Agathe Fontain (Inuit Ataqatigiit)

Finn Karlsen, (Atassut)

Siverth K. Heilmann (Atassut)

Jørgen Wæver Johansen (Siumut)

Tommy Marø (Siumut)

Aleqa Hammond (Siumut)

 

 

Det nyvalgte Landsstyremedlem Agathe Fontain har søgt orlov fra landstingsarbejdet så længe hvervet som Landsstyremedlem varetages.

 

Tommy Marø har hidtil været suppleant i Landstinget. Dette hverv ophører pr. dags dato i forbindelse med varetagelse af hvervet som Landsstyremedlem.

 

I forbindelse med varetagelsen af hvervet som Landsstyremedlem har Asii Chemnitz Narup og Doris Jakobsen haft orlov fra Landstinget. De har begge meddelt ophør af orlov pr. 15. november 2006 i forbindelse med fratræden af hvervet som Landsstyremedlem.

 

Med de i dag vedtagne ændringer af Landsstyrets sammensætning skal det meddeles, at Olga P. Berthelsen fortsætter som suppleant i Landstinget. Olga P. Berthelsen var tidligere suppleant for Asii Chemnitz Narup og vil fremover være suppleant for Landsstyremedlem Agathe Fontain.