Landstingets Grønlandslegat for journalister 2004

21.12.2004

Landstingets Grønlandslegat for journalister 2004


Der er i dag truffet beslutning om tildeling af Grønlandslegat for journalister 2004.


Legatet er tildelt til Journalist Isak Kleist:


Det er hensigten at producere to TV aktualitetsprogrammer – som så vidt muligt skal bringe noget nyt frem om de danske partiers holdning til det grønlandske selvstyre spørgsmål. Hvilke grænser forestiller man sig at selvstændigheden bør have. Endvidere belyses det danske erhvervslivs interesse for mineralefterforskning i Grønland.


Der indkom 4 ansøgninger om legatet. Hver ansøgning beskrev temaet for den journalistiske udviklingsopgave, som legatet ville blive anvendt til. De øvrige temaer angik:


Omkring 10.000 til 12.000 grønlændere bor i dag i Danmark. Formålet er en række artikler og interviews, der anderledes beskriver at langt den største del af denne gruppe har integreret sig på bedste vis i en anden kultur. Det vil i denne forbindelse også være interessant at høre om deres syn på dobbeltsprogheden  og ikke mindst udsagn om, hvordan de værner om deres kulturelle fortid.


Mere viden omkring arbejdet med grønlændere i Danmark, Kalaallit Illuutaat i København, Studerende i København, Nordatlantiske Gruppe i Folketinget , Patienthjemmet i Brønshøj, Tolkene på Rigshospitalet osv.


Arikel-serie om erfaringerne med kommunesammenlægningen på Bornholm set i lyset af Strukturudvalgets arbejde med kommunesamarbejde/sammenlægning i Grønland. Interviews med politikere, embedsmænd og lokalbefolkningen på Bornholm efterfulgt af interviews med de samme grupper i Grønland.