Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg i København

10.12.2004

Pressemeddelelse fra Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg


Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg i København


Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg holdt onsdag den 8. december møde med Folketingets Udenrigspolitiske Nævn på Christiansborg.


På dagsordenen var en række aktuelle udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål af fælles interesse. De to parter drøftede blandt andet arbejdet i selvstyrekommissionen, hvor udenrigs- og sikkerhedspolitik er blandt de centrale punkter. Herudover blev parterne orienteret om status for Fælleskommissionens arbejde. Udvalget fremhævede Grønlands bemærkninger om, at den nyligt vedtagne fuldmagtslov ikke skal bremse selvstyrekommissionens arbejde.


Nævnet og Udvalget talte bl.a. om reglerne for indførsel af grønlandske madvarer til EU. En række sikkerhedspolitiske spørgsmål blev taget op på mødet, herunder Grønlands beredskab, Thule-basen, missilforsvar og Grønlands geopolitiske placering, men også miljøoprydningen ved de amerikanske baser blev diskuteret.


Udvalget orienterede Nævnet om Grønlands internationale relationer samt om FN's Permanente Forum for Oprindelige Folkeslag, hvor Grønland nu er blevet repræsenteret.


Møderne mellem Nævn og Udvalg er præget af gensidig forståelse og begge parter sætter pris på den gensidige orientering omkring de sager, som Nævn og Udvalg begge følger. Det blev derfor besluttet, at Nævn og Udvalg fremover mødes hvert halve år, for at skabe en tættere relation samt sikre en præventiv tilgang til aktuelle udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager. I den kommende tid vil især arbejdet i selvstyrekommissionen blive genstand for diskussion på disse møder.


For yderligere information – kontakt udvalgets formand Per Rosing-Petersen på telefon: +299 55 24 75


Med venlig hilsen,


Per Rosing-Petersen
Udvalgsformand
Den 9. december 2004, København


Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg har følgende medlemmer:
Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen (Siumut), formand
Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge (Inuit Ataqatigiit), næstformand
Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt (Siumut)
Landstingsmedlem Ellen Christoffersen (Atassut)
Landstingsmedlem Per Berthelsen (Demokraterne)
Folketingsmedlem Kuupik Kleist, tilforordnet
Folketingsmedlem Lars Emil Johansen, tilforordnet