Afgørelse om Indhandlingstilskud til sælskind i den resterende del af 2005

09.12.2005

PRESSEMEDDELELSE

 

             

 

Indhandlingstilskud til sælskind i den resterende del af 2005 

 

Finansudvalget har på sit møde 9. december 2005 behandlet Landsstyrets ansøgning om forhøjelse af bevillingen til indhandlingstilskud til sælskind i den resterende del af 2005.

 

Et flertal i udvalget bestående af medlemmerne fra Atassut, Siumut og Inuit Ataqatigiit godkendte en forhøjelse af bevillingen med 1,6 mio. kr. Indhandlingsprisen for sælskind forventes herefter af ligge på 215 kr. i den resterende del af 2005. Et mindretal i udvalget bestående af medlemmet fra Demokraterne kunne ikke godkende Landsstyrets indstillinger.

 

Landsstyret har 8. december 2005 yderligere ansøgt Finansudvalget om, at forhøjelsen af indhandlingstilskuddet skulle ske med tilbagevirkende kraft fra 1. december 2005.

 

Et enigt Finansudvalg kunne ikke godkende Landsstyrets anmodning om udbetaling af tilskud med tilbagevirkende kraft. Udvalget finder, at en godkendelse af tilskud med tilbagevirkende kraft vil rejse en række principielle juridiske og praktiske administrative problemstillinger. Ligeledes vil en godkendelse af udbetaling af tilskud med tilbagevirkende kraft kunne medføre en uheldig præcedens i andre bevillingssager.

 

Finansudvalgets afgørelse vil snarest muligt blive offentliggjort på udvalgets hjemmeside under http://www.nanoq.gl/Groenlands_Landsting.

 

For yderligere oplysninger kontakt Finansudvalgets formand Ellen Christoffersen på tlf. 48 26 72 eller e-mail ekri@gh.gl.

 

 

 

 

Ellen Christoffersen

Formand for Finansudvalget