Det nordiske samarbejde i 2011 blev afsluttet med, at Medlem af Inatsisartut og Nordisk Råd, Kim Kielsen, deltog i 2 konferencer

22.12.2011

Konferencen blev åbnet af den norske minister for forskning og videregående uddannelser, Tora Aasland. Tora Aasland gav udtryk for vigtigheden af det nordiske samarbejde om TFI, idet de nordiske lande ved samarbejdet står stærkere end, hvis de i modsat fald ikke samarbejdede.

Kim Kielsen glædede sig over, at Grønlands Naturinstitut var repræsenteret under konferencen, således at de forskningsmæssige netværk styrkes og udbygges.

Det er for Kim Kielsen vigtigt, at Grønland bidrager med forskning og indgår i erhvervsmæssigt samarbejde og projekter omkring udfordringerne indenfor området for grøn vækst, hvilket inkluderer klima, miljø- og energiområderne.     

Den 30. november 2011 var Den Svenske Delegation i Nordisk Råd sammen med de nordiske regeringers Grænsehindringsforum vært for en konference med 140 deltagende om de problemstillinger og omkostninger, nordiske borgere kan opleve ved at flytte rundt, studere, handle og arbejde på tværs af grænserne i de nordiske lande og de selvstyrende områder. Som nordiske borgere burde vi uproblematisk kunne arbejde, studere, handle og efter behov gøre brug af hinandens velfærdsydelser, men i praksis volder det flere problemer, hvilket regeringernes Grænsehindringsforum har fået til opgave at sætte fokus på, således at vi ikke landene imellem forhindrer et optimalt nordisk samarbejde.  

Kim Kielsen skal opfordre til, at man i det lovgivende arbejde i Inatsisartut og i det regulerende og udøvende arbejde i Naalakkersuisut til stadighed er opmærksomhed på, at det nordiske samarbejde i praksis forløber uproblematisk, at de nordiske konventioner respekteres, og at man ikke sætter hindringer i vejen for at udnytte potentialet for yderligere vækst Norden.       

Ved begge konferencer blev det positivt bemærket, at Grønland var aktivt deltagende og repræsenteret med en folkevalgt.

På vegne af Den Grønlandske Delegation i Nordisk Råd sendes et ønske om en Glædelig Jul og Et Lykkebringende Nytår til medlemmerne af Nordisk Råd, borgere og samarbejdsparter i Norden.

I 2012 indledes de første møder i Nordisk Råd den 24.-25. januar i det norske parlament i Oslo, Stortinget.

For yderligere information kan Kim Kielsen kontaktes på mobil 54 86 92.

Nordisk Råd er et parlamentarisk samarbejdsorgan med 87 medlemmer fra henholdsvis Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island og Åland, Færøerne og Grønland.

Inatsisartut har to medlemmer og to suppleanter i Nordisk Råd. Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum fra Demokraterne, hvor Jane Petersen fra Inuit Ataqatigiit er personlig suppleant, og medlem af Inatsisartut Kim Kielsen fra Siumut, hvor Akitsinnguaq Olsen, fra Siumut, er personlig suppleant. De to repræsentanter fra Inatsisartut er medlem af henholdsvis Kultur- og Uddannelsesudvalget og Miljø- og Naturressourceudvalget.