Finansudvalget godkender salg af AUL

10.11.2005

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning tirsdag den 8. november 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00154

 

Finansudvalget har den 3.11.2005 modtaget Landsstyrets indstilling om Salg af Arctic Umiaq Line A/S (AUL) til Arctic Travel Group (ATG) med anmodning om hastebehandling.

 

Efter flere dages behandling, herunder 19 opklarende spørgsmål til Landsstyreformanden har Finansudvalget den 8. november 2005 med et flertal på 4 af de 5 medlemmer, bestående af repræsentanterne for Siumut, Inuit Ataqatigiit og Demokraterne godkendt at de væsentligste dele selskabets aktiver sælges. Medlemmet fra Atassut kunne ikke godkende salget.

 

Salget var en konsekvens af at Landstinget flere gange siden efteråret 2003 har besluttet, at der skal gennemføres betydelige besparelser på trafikområdet. Beslutningen den 29. juni 2005 om indgåelse af nye servicekontrakter på trafikområdet betød, at der fra 2006 ikke ville blive ydet tilskud til driften af AUL. På denne baggrund ville det ikke være muligt at fortsætte driften, og Landsstyret har derfor indgået en aftale om salg af de fleste af AUL¿s aktiver til ATG.

 

Da flertallet af Udvalget har fundet denne løsning hensigtsmæssig i den foreliggende situation er salget blevet godkendt. Udvalget har dog henstillet til Landsstyret, at der tages initiativer til at sikre samordningen mellem de forskellige trafikselskabers planer for trafikken både til vands og i luften, bl.a. med det sigte at der kan opretholdes en rimelig betjening af de mindre byer og bygder på kysten.

 

Flertallet har i øvrigt bemærket sig, at Landsstyret i overdragelsesaftalen søger at begrænse risikoen for Hjemmestyret, ved at Hjemmestyret bl.a. har pant i skibene.

 

Herudover har flertallet af Udvalget lagt vægt på de store muligheder for udviklingen inden for turismen dette salg kan ventes at medføre til gavn for beskæftigelse og omsætning her i landet.

 

Simon Olsen

Formand for Finansudvalget