ICC's økonomiske forhold

23.11.2009

I Sermitsiaq nr. 47 bringes en artikel under overskriften ”ICC har aldrig betalt husleje”. I artiklen er anført enkelte faktuelle fejl, som hermed berigtiges.

 

Det fremgår indledningsvis af artiklen, at 2 medlemmer af Finansudvalget snarligt skal mødes med præsidenten for ICC. Det skal præciseres, at dette ikke sker i deres egenskab af medlemmer af Finansudvalget, men derimod som almindelige Inatsisartutmedlemmer.

 

Det fremgår videre af artiklen, at Finansudvalget skarpt har kritiseret, at ICC aldrig har betalt husleje for den ejendom, som Selvstyret indtil videre har stillet til rådighed for organisationen. Dette er ikke korrekt refereret. Naalakkersuisut har selv konstateret, at det er et brud på Budgetloven, at ICC ikke betaler husleje. Naalakkersuisut har herefter af egen drift rettet denne fejl. Finansudvalget ser ingen anledning til at kritisere Naalakkersuisut for denne disposition.  

 

Det fremgår endelig, at ICC’s præsident angiveligt ønsker at invitere Finansudvalget til at deltage i et seminar vedr. oprindelige folks rettigheder. Finansudvalget har ikke modtaget en formel invitation, og vil afvente en sådan, inden der tages stilling til om deltagelse i et sådan arrangement vil være relevant i fh.t. udvalgets fagområde.

 

For yderligere information – kontakt formand for Finansudvalget Naaja Nathanielsen, mobil (+299) 29 57 04.

 

 

Faktuelt: ICC er en privat Non Governmental Organisation, som bl.a. modtager tilskud via Finansloven. I 2010 påregnes det offentlige tilskud at udgøre 5,4 mio. kr. Hertil kommer en forventet midlertidig tilskudsforhøjelse på 557.000 kr. i 2010 m.h.p. midlertidigt at kompensere organisationen for den økonomiske ulempe der følger af at betale husleje. Fra og med 2011 nedsættes Landskassens tilskud til organisationen jfr. bevillingsforudsætningerne til finanslovens hovedkonto 10.19.07, ICC.