Indhandlingstilskud til sælskind i den resterende del af 2005

08.12.2005

PRESSEMEDDELELSE

 

             

 

Indhandlingstilskud til sælskind i den resterende del af 2005 

 

Det blev af KNR fredag 2. december 2005 oplyst, at Landsstyret forventer at ansøge Finansudvalget om yderligere midler til indhandlingstilskud til sælskind i 2005.

 

Landsstyreformanden har den 5. december 2005 fremsendt en ansøgning til Finansudvalget om en bevilling på 1,6 mio. kr. i yderligere tilskud til indhandlede sælskind for resten af året 2005. Sagen er fremsendt med anmodning om hastebehandling.

 

Landstingets Finansudvalg har for at imødekomme Landsstyrets anmodning om hastebehandling af sagen fremrykket sit ordinære udvalgsmøde fra den 13. til den 9. december 2005. Ansøgningen forventes færdigbehandlet på dette møde.

 

Finansudvalget skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at udvalget til en hver tid forbeholder sig ret til at anvende den fornødne tid til forberedelse og behandling af de af Landsstyret fremsendte sager og selv fastsætter tidspunkterne for afholdelsen af sine møder.

 

Det ansøgte tilskud omfatter 15.000 sælskind. Skind fra klapmyds og remmesæl er ikke omfattet. Der er kun ansøgt om tilskud til erhvervsfangere.

 

Bevillingsforhøjelsen modsvares af en tilsvarende nedsættelse af finanslovens bevilling til genetableringsstøtte (Hovedkonto 50.01.04).

 

Finansudvalgets afgørelse vil snarest muligt efter mødet blive offentliggjort på udvalgets hjemmeside under http://www.nanoq.gl/Groenlands_Landsting.

 

For yderligere oplysninger kontakt Finansudvalgets formand Ellen Christoffersen på tlf. 48 26 72 eller e-mail ekri@gh.gl.

 

 

 

 

Ellen Christoffersen

Formand for Finansudvalget