Landstingets Frednings- og Miljøudvalgets er på orienteringsrejse til Danmark

29.11.2006

Program for Frednings- og Miljøudvalgets orienteringstur til Danmark

28. november - 5. december 2006

 

 

 

Tirsdag den 28. november 2006

Kl. 11.10: ¿ Afrejse fra Kangerlussuaq til Danmark med GL 782.  Forventet ankomst Kastrup kl. 19.30.

 

Taxa/udlejningsbil til indkvarteringssted i København: Hotel Maritime, Peder Skrams Gade 19, tlf. +45 33 13 48 82

 

Onsdag den 29. november 2006

Kl. 10.00 ¿ 11.00: Møde i Frednings- og Miljøudvalget

 

Møde i Frednings- og Miljøudvalget. Om formiddagen gennemføres et internt møde i Frednings- og Miljøudvalget omkring programmet for de kommende dage.

 

Kl. 13.00-15.00: Orienteringsmøde med Det Økologiske Råd.
Mødet foregår i lokaler hos Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, Tlf: 33 15 09 77.

Repræsentanter fra Det Økologiske Råd vil orientere om Rådets holdninger til ¿grønne afgifter¿, andre indsatser for en bæredygtig udvikling, herunder energispareplaner. Bestyrelsesformanden og sekretariatsleder Christian Ege vil være blandt repræsentanterne. Det Økologiske Råd har hjemmesiden: www.ecocouncil.dk

 

Torsdag den 30. november 2006

Alle møder om torsdagen foregår, undtagen mødet med Dansk Polarcenter, i lokaler i Grønlands Repræsentation på Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 3, Tlf: +45 3283 3800.  Bryggens hjemmeside er: www.bryggen.dk. Dansk Polarcenter har til huse 2 minutters gang fra Bryggen og har hjemmesiden www.dpc.dk Forskningsstationen Zackenberg har hjemmesiden www.zackenberg.dk

.


Kl. 08.30-09.15: Generel orientering om Grønlands Repræsentation.

       Repræsentationschef Einer Lemcke tager imod.

                     

Kl. 09.30-11.00: Om miljøafgifter og andre økonomiske virkemidler til fremme af miljøet.

 

Orientering om Miljøstyrelsens erfaringer med miljøafgifter ¿grønne afgifter¿ og andre økonomiske virkemidler, der kan have gunstig virkning for miljøet og for en bæredygtig udvikling/ved  Jørgen Skov , mf., Miljøstyrelsen 

 

Kl. 11.00-11.30: Kaffepause

 

Kl. 11.30-12.00: Generel orientering om det dansk/grønlandske miljøsamarbejde.

 

Indledende og generel orientering om det dansk/grønlandske miljøsamarbejde -miljøstøtte til Arktis/Dancea 

-                      Klima

-                      Miljø- og Sundhed

-                      Biodiversitet/naturbeskyttelse

-                      Lokale miljøprojekter

/v Lars Lindemand/Frank Sonne/ Kontorchef Anton Beck/ fra Miljøstyrelsen

 

Kl. 12.00-13.00: Frokost 11 personer ¿ kantinen i den Nordatlantiske Brygge

 

Kl. 13.00-14.00: Konkret orientering om det dansk/grønlandske miljøsamarbejde.

 

Orientering om samarbejde og projekter indenfor affald. 

 

Kl. 14.00-15.00: Orienteringsbesøg hos Dansk Polarcenter (DPC).

 

Direktør Hanne Petersen orienterer om Dansk Polarcenter.  

 

Kl. 15.00-16.00: Videre orientering omkring det dansk/grønlandske miljøsamarbejde.

 

Orientering om samarbejde og projekter indenfor Miljø/sundhed og naturbeskytte/biodiversitet.

 

Fredag den 1. december 2006

Kl. 09.30-11.00: Orienteringsmøde med Danmarks Naturfredningsforening

Mødet foregår i lokaler hos Danmarks NaturfredningsforeningMasnedøgade 20, 2100 København Ø, Tlf. 39 17 40 00 

 

Repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening vil orientere om foreningen og  foreningens holdninger til ¿grønne afgifter¿, andre indsatser for en bæredygtig udvikling, herunder energispareplaner. Direktør Gunver Bennekou stedfortræder tager imod.  Danmarks Naturfredningsforening har hjemmesiden: www.dn.dk

 

Kl. 12.00: Afgang med bil mod Roskilde. 

 

Kl. 12.30 ¿ 15.00: Orienteringsbesøg hos Danmarks Miljøundersøgelser, Roskilde.

 

Orienteringsmødet gennemføres hos Danmarks Miljøundersøgelser, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde, Tlf: 46 30 12 00. Som forberedelse til mødet kan der søges oplysninger på www.dmu.dk Forskningschef Jesper Madsen tager imod Udvalget.

 

Kl. 12.30 ¿ 13.00: Frokost hos Danmarks Miljøundersøgelser, Roskilde.

 

Kl. 13.00 ¿ 15.00: Orienteringsmøde om diverse miljø- og naturprojekter.

 

DMU har mange projekter kørende i Grønland, og Udvalget vil modtage en bred orientering om aktiviteterne og visse konkrete projekter.

Aktiviteterne dækker overordnet set:

Miljøvurderinger og -overvågning i forhold til råstofaktiviteter (miner/olie-gas) i Grønland (rådgivning for Råstofdirektoratet).

Langtransporteret forurening af det grønlandske miljø og eksponering af den grønlandske befolkning (AMAP).

Overvågning af klimaændringers effekt på natur og miljø i Grønland (primært Zackenberg og Nuuk Basic).

 

Søndag den 3. december 2006

Kl. 11.00: Orienteringsbesøg på Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Afgang fra hotellet kl. 11.00. For interesserede gennemføres et fællesbesøg hos:

 

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Folehavevej 15-17
2970 Hørsholm
Telefon 4586 0572

 

Mandag den 4. december 2006

Kl. 09.30-11.00: Orienteringsbesøg hos Nordisk Ministerråd.

Nordisk Ministerråd holder til i Store Strandstræde 18 nær Nyhavn. Nordisk Ministerråd har et fællessekretariat med Nordisk Råd. Der kan findes yderligere oplysninger på www.norden.org 

Miljørådgiver Mats Ekenger og Seniorrådgiver Loa Bogason stiller op til en præsentation af hovedindholdet i Nordisk Ministerråds "Miljøhandlingsprogrammet 2005-2008" og "Den Nordiske strategi for klima og miljøgifte i Arktis¿ og til en diskussion om bæredygtig udvikling baseret på strategien ¿Bæredygtig udvikling ¿ En ny kurs for Norden¿.

 

Kl. 12.00: Afgang med bil mod Albertslund. 

 

Kl. 12.30-15.30: Orienteringsbesøg hos Albertslund Kommune.

Formålet med besøget er at blive orienteret om kommunens affaldshåndtering og kommunens brug af og erfaringer med grønne regnskaber.  Kommunen har hjemmesiden www.albertslund.dk  Rådhusets adresse: Albertslund kommune, Nordmarks Allé, 2620 Albertslund. .Tlf. 43 68 68 68.

 

Deltagere

Landstingets Frednings- og Miljøudvalg:

Thomas Kristensen, Formand

Otto Jeremiassen

Olga P Berthelsen

Marie Fleischer

Kim Kielsen

 

Gedion Storch, Tolk

Jakob Hartmann Hansen, Udvalgssekretær