Nersornaat

15.09.2023

Formanden for Inatsisartut Kim Kielsen har ved en højtidelig begivenhed i Sisimiut den 15. september 2023, tildelt Nersornaat i guld til Hanseeraq Enoksen.

 

Formanden for Inatsisartut, fremhævede blandt andet i sin tale for Hanseeraq Enoksen:

 

"Det er en stor glæde, at byde dig og dine gæster velkommen til denne højtidelighed til overrækkelsen af Nersornaat i guld til dig. Denne hædersbevisning tilkommer dig, Hanseeraq Enoksen, for dit mangeårige virke og succesfulde trawler virksomhed. En virksomhed som både er omfattende og som udgør et vigtigt indtægtsgrundlag for flere familier, lokalsamfundet og ikke mindst Qeqqata Kommunia.

 

Formandskabet for Inatsisartut har som en helt særlig beslutning valgt, at tildele dig Nersornaat i guld, fordi det er folket der skal løfte landets mange udfordringer. Formandskabet tildeler dig Nersornaat i guld og det repræsenterer du med din succesrige trawler virksomhed og som er i fortsat fremgang og som fortsat bidrager positivt til landets indtjening. Ligesom dit erhverv repræsenterer et tilpasningsdygtigt erhverv og som kræver en daglig ansvarsfuld ledelse, for at lykkedes i den størrelse som din virksomhed udgør.

 

Din virksomhed har stor betydning for kommunen og har uden tvivl også givet dig udfordringer, når det gælder tilpasning til offentlige myndigheders øvrige infrastruktur. Det er sundt for lokalsamfundet, at have en virksomhed i jeres størrelse, men det stiller naturligvis også krav til og forståelse fra kommunen, til at opfylde jeres behov for at drive jeres virksomhed. Det er også bemærket, at din familie ejede virksomhed ikke er opkøbt af andre i branchen, ligesom du ufortrødent og på trods af de udfordringer du måtte møde på din vej - fortsætter ufortrødent med at drive din virksomhed i kommunen.

 

I 2017 blev du tildelt Nersornaat i sølv, som en anerkendelse for dit mangeårige virke som kaptajn på trawlere og dit mangeårige virke og engagement indenfor fiskerierhvervet og hvor du har fremstået som en rollemodel for mange unge mennesker indenfor fiskerierhvervet. Vores unge mennesker har brug for rollemodeller fra forskellige erhvervsområder og her udgør fiskerierhvervet landets vigtigst erhverv som - om nogen - et sted hvor vi har brug for rollemodeller der skal sikre at de unge mennesker kan se sig selv i disse erhverv Formandskabet anerkender fiskerierhvervet som en meget vigtig indtægtskilde til landets økonomi"

 

På Formandskabets vegne

Kim Kielsen

Formand for Inatsisartut