Pressemeddelelse 18.03.2024

18.03.2024

Replik til artikel i Sermitsiaq online den 18. marts med overskriften: ”Inatsisartut har afvist vores forslag

Der fremgår en artikel på Sermitsiaq online med overskriften ”Inatsisartut har afvist vores forslag”, som kræver en bemærkning fra formanden for Inatsisartut.

 

Indledningsvist antager jeg at Naleraqs partiformand er citeret korrekt i artiklen.

 

Det er således formandskabet, der både behandler og beslutter en dagsorden til en samling, ud fra det modtagne materiale der indgives til fristdagen af sager til en samling. Formandskabet arbejder således uden partifarve, da formandskabet skal arbejde for alle medlemmer af Inatsisartut, ligesom Naleraq også har en repræsentant siddende i formandskabet og som arbejder på de samme partineutrale vilkår som øvrige medlemmer i formandskabet.

 

Formandskabet vurderer således det modtagne materiale efter fristen fra både Naalakkersuisut og medlemmer og hvorvidt disse er afleveret på fristdagen den 1. marts kl. 12.00 som forretningsordenen foreskriver. Ligesom det fremgår af forretningsordenens bestemmelser, at såfremt et forslag er modtaget efter kl. 12.00 registreres det som modtaget den nærmest følgende hverdag. Det ville i dette tilfælde betyde mandag den 4. marts kl. 12.00.

 

Herudover gennemgår formandskabet alle de modtagne forslag og om de opfylder formkravene og som er formkrav der gælder for alle.

 

Medlemmer har således god tid inden en samling, til at fremsende deres forslag med oplysning om, at de fremsender et endeligt forslag og ikke et forslag der er fremsendt til en teknisk gennemgang, som de fleste forslag oftest indleveres til. Det er medlemmernes eget ansvar at sikre korrekt indsendte forslag og at de opfylder formkravene og overholder afleveringsfristen.

 

Formandskabet må således være helt sikker på, at alle de korrekt modtagne forslag både opfylder formkravene og er fremsendt med klar oplysning om, at det er de endelige forslag og at de er afleveret til fristen kl. 12.00.

 

Formandskabet behandler således alle forslag på samme måde og uden at forskelsbehandle hverken medlemmer eller partier. Medlemmerne får således også et brev med begrundelse for afslag, på de forslag der ikke har opfyldt formkravene til optagelse på en dagsorden. Ligesom medlemmerne anmodes om at fremsende klage eller bemærkninger til formandskabet, såfremt et afslag måtte give anledning til dette. Det er således ikke usædvanligt, at medlemmer til hver samling kan opleve at deres forslag ikke kan optages på en kommende samling, men medlemmerne har også mulighed for at sikre opfyldelsen af formkravene til fremsendelse på ny til næstkommende samling. Dette er også fortsat muligt for Naleraq.

 

I den konkrete artikel kan jeg derfor ikke genkende beskrivelsen af sagen, ligesom formandskabet ikke har modtaget hverken klage eller bemærkninger fra Naleraqs medlemmer, ej heller med de ”konkrete” henvisninger til de løbende indleveringer som Naleraq henviser til. Det er således vanskeligt for formandskabet, at bidrage til en debat igennem pressen omkring enkelte og individuelle sager.

 

 

 

 

Mimi Karlsen

Formanden for Inatsisartut