Revisionsudvalgets forundersøgelse

13.08.2004


Revisionsudvalget har pr. 19. Maj 2004 anmodet Revisionsfirmaet Deloitte om at foretage en forundersøgelse med henblik på en forvaltningsrevision af Direktoratet for fiskeri og Fangst på følgende områder:


 


  • Ressourcestyringen i Direktoratet
  • Den organisatoriske og ledelsesmæssige tilrettelæggelse af arbejdet i Direktoratet
  • Analyser af forretningsgange i Direktoratet inklusive ESU-området
  • Kvaliteten i sagsbehandlingen i Direktoratet
  • Målopfyldelse og hensigtsmæssigheden af de opstillede organisatoriske målsætninger i Direktoratet, og
  • En gennemgang af ESU-området.

Revisionsudvalget har den 1. august 2004 modtaget en færdig forundersøgelse fra Revisionsfirmaet Deloitte. Udvalget har på baggrund af forundersøgelsen besluttet ikke umiddelbart at iværksætte en forvaltningsrevision af Direktoratet.


 


Revisionsudvalget har tilsendt forundersøgelsen til Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst og udbedt sig Landsstyremedlemmets bemærkninger til forundersøgelsens resultater. Udvalget har endvidere udsendt forundersøgelsen til orientering til det samlede Landsstyre.


 


Når Udvalget har modtaget bemærkninger fra Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst vil Udvalget i betænkningen over Landskassens regnskaber 2003 fremkomme med sine bemærkninger vedr. Direktoratet for Fiskeri og Fangst.


 


For yderligere oplysninger kontakt Formanden for Revisionsudvalget Isak Davidsen på monil +299 52 02 11.