Tidligere medlem af Landstinget Kaj Olsen Egede er død

12.12.2013

Tidligere medlem af Landstinget og Landsstyret Kaj Egede døde den 11. december 2013. Kaj Egede var medlem af Landstinget i perioden 1991 - 1995 og var Landsstyremedlem af to omgange, første gang i perioden 1987 til 1991 som Landsstyremedlem for Bygder, Yderdistrikter og Landbrug og igen fra 1991 til 1992 som Landsstyremedlem for Fiskeri, Industri og Yderområder. Kaj Egede var ligeledes siden 2005 medlem af kommunalbestyrelsen i Qaqortoq kommune, som sidenhen blev til Kommune Kujalleq.

 

Kaj Egede var uddannet på det Kgl. Veterinær- & Landbohøjskole og var en engageret erhvervsmand med interesse for ikke mindst landbruget. Han var formand for Landbrugsrådet i perioden 1993 til 2008. Han bidrog således til opbygningen af forsøgsstationen Upernaviarsuk og var en nøgleperson til opbygning og udbygning af fåreavlsproduktionen til et egentligt landbrugserhverv og effektiviseringen af egen foderproduktion til landbrugserhvervet.

 

Kaj Egede satte ligeledes sine spor som landsstyremedlem for fiskeri, idet han indførte de omsættelige kvoter. Kaj Egede var foregangsmand for mange erhvervsprojekter ligesom han også sad i flere bestyrelser for de hjemmestyreejede selskaber.

 

Kaj Egede var også honorær Konsul til Island.

 

Kaj Egede blev 62 år og vores tanker går til hans hustru og hans børn og familie.

 

Æret være hans minde.

 

 

Lars-Emil Johansen

Formand for Inatsisartut