Tusagassiorfinnut nalunaarut 25.01.2024

25.01.2024

Inatsisartut Siulittasuata Mimi Karlsenip ulloq 25. januar 2024-mi Savissivimmi K'aerngâk Nielsen sølviusumik Nersornaaserpaa.

 

Inatsisartut Siulittaasuata Mimi Karlsenip nalliuttorsiorpalaartumik pisumi – aammalu periaaseq pisarnermit allaanerusoq atorlugu – Nuup Savissiviullu akornanni qarasaasiatigut attaveqarnikkut K’aerngâk Nielsen sølviusumik Nersornaaserpaa. Savissivimmi nunaqarfimmi siunnersuisoqatigiit siulittaasuat Hans Karlsen Nersornaatip tunniunneqarnerani ikiuuppoq.

 

K’aerngâk Nielsen ukiorpassuarni nunaqarfinni sulisimanerminut, tamatumunngalu ilanngullugu atuuffippassuarminik ingerlataqarnerminut, soorlu piffissami 1970-imiit 1975-imut  kommunefogedetut, piffissami 1975-imiit 1987-imut kommunalbestyrelsimut ilaasortatut ukiorpassuarnilu ilagiit sinniisaanni ilaasortaanerminut sølviusumik Nersornaaserneqarpoq.

 

Inatsisartut Siulittaasuata K’aerngâk Nielsenimut oqalugiarnermini ilaatigut makku erseqqissaatigai:

 

Savissivimmi inunngorputit sulilu Savissivimmi najugaqarlutit piniartutullu inuussutissarsiuteqarsimallutit sulilu piniartuuneq ingerlallugu. Pingaartumik puisinniarneq ilinnut ilaquttannullu pingaarutilerujussuarmik inuuniarnissinnut tunngaveqartoq – sulilu inuunissinnut pingaaruteqarluni inissisimasoq Siulittaasoqarfiup maluginiarpaa.

 

Qimusserneq qimminillu paarsineq ulluinnarni inuuninni aamma pingaarutilerujussuupput. Inuusuttuullutit ukiumut marloriarlutit arsariarlutit qimusserlutit Upernaviliartarsimavutit. Ingerlatat marluk assigiinngitsorujussuit tamarmik immikkut suliassaallutillu nukinnik atuiffiusariartut ataatsimoortillugit ingerlassimavatit. Allaallu  oqaatigineqarluni Upernavik qimussimik ornillugu ungasippallaanngitsutut misinnartittarit. Ullumikkut inuit amerlanngitsut kisimik paasisinnaassagunarpaat. Pissusissamisoortumillu ukiut ingerlanerini qimussimik sukkaniuteqataasarninni arlaleriarlutit aamma ajugaasarsimavutit.

 

Sutigut tamatigut tapersersuisumik nuliaqanngikkaanni piniartorsuanngortoqarsinnaanngitsoq ilisimaarilluarpat, nuliarigaluillu Theresia Nielsen ukiut ingerlanerini aalajaalluni tapersersortigisimagit  Siulittaasoqarfiup maluginiarsimavaa.

 

Ukiorpassuarni nunaqarfinni sulisimaninni illit nuliallu nunaqqatissinnut aalajaallusi ikorfartuisarsimavusi. Inunnut sanngiinnerusunut annertuumik ikorfartuisarsimavusi.

 

Suliniummut “Pikialasorsuaq”-mut tunngatillugu pingaarutilerujussuarmut 2013-imi septemberimi aallartinneqartumi aamma peqataasimavutit, tassunga atatillugu silaannaap allanngoriartornera pillugu Alaskami ICC-p ataatsimiinnerini peqataasimallutit.

 

 

Siulittaasoqarfik sinnerlugu

Inatsisartut Siulittaasuat Mimi Karlsen

 

 

Asseq: Inatsisartut allattoqarfiat
Asseq: Inatsisartut allattoqarfiat
K'aerngâk Nielsen
(Asseq: Olennguaq Kristensen).
K'aerngâk Nielsen ilaquttanilu ikinngutaalu
(Asseq: Olennguaq Kristensen).