FN's Generalforsamling

Organisation

United Nations (UN), General Assembly - De forenede nationer (FN), Generalforsamlingen

 

Formål

Formålet med oprettelsen af De Forenede Nationer var at skabe et mellemstatsligt organ, der kunne arbejde for, at sikre verdensfreden og bedre forholdene for verdens befolkninger.

 

Historie

FNs Konference trådte sammen, da Anden Verdenskrig var afsluttet. Resultatet af konferencen blev en pagt, som de deltagende parter i konferencen skulle have godkendt af deres respektive regeringer. Den 24. oktober 1945 var Pagten en realitet, og FN var oprettet.

Medlem
Suppleant
Medlem / Suppleant
Kuno Fencker
Siumut
Udvalgsmedlem
Lars Poulsen
Siumut
Suppleant

Pele Broberg
Naleraq
Udvalgsmedlem
Emanuel Nûko
Naleraq
Suppleant